Неділя, 19.01.2020, 06:17
Вітаю Вас Гість | RSS

Колектив РМК

Працівники 
 РАЙОННОГО МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Таборовець Тетяна Федорівна, завідувач райметодкабінету. 

   

Здійснення загального керівництва діяльністю методкабінету, підготовка плану роботи,   його погодження  і затвердження в установленому порядку;

 затвердження посадових інструкцій та функціональних обов'язків  працівників районного методичного кабінету;

внесення пропозицій управлінню освіти, молоді та спорту  Дубровицької районної державної адміністрації  щодо чисельності та фонду оплати праці працівників методкабінету;

підготовка в межах компетенції наказів і розпоряджень управління освіти, молоді та спорту  Дубровицької районної державної адміністрації та забезпечення контролю за їх виконанням;

підготовка пропозицій щодо кошторисних призначень на фінансовий рік, виконання кошторису, підготовка документів щодо укладання угод, надання доручень щодо використання коштів тощо;

підготовка відношень щодо здійснення заохочень працівників методкабінету і накладення на них дисциплінарних стягнень;

звітування перед управлінням освіти, молоді та спорту  Дубровицької районної державної адміністрації, інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методкабінету.

подання пропозицій щодо  списання матеріальних цінностей, спільно з  централізованою бухгалтерією ведення щомісячних звітів  про рух матеріальних цінностей;

підготовка  та подання в управління освіти тарифікаційних списків та штатного  розпису працівників районного методичного кабінету;

проведення інструктажів з охорони праці, пожежної безпеки та їх облік з працівниками методичного кабінету;

участь у роботі атестаційної комісії  при управлінні освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації;

відповідальність за постановку методичної, правової, адміністративно-господарської роботи в методкабінеті;

проведення роботи з пропагування та втілення ідей науки, досягнень  педагогічного досвіду в практику роботи закладів освіти;

контроль в межах своєї компетенції за виконанням працівниками райметодкабінету розпоряджень, інструктивно-методичних листів, наказів  Міністерства освіти і науки України, Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти ;

планування та організація науково-методичної роботи із заступниками директорів з навчально-виховної роботи, директорами закладів освіти, резервом керівних кадрів, учителями зарубіжної літератури, російської мови;

 проводення заходів щодо створення інноваційного освітнього середовища;

організація та проводення  районного  туру всеукраїнських учнівських олімпіад;

організація курсової підготовки  педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;

 забезпечення участі  педагогічних працівників в обласних, всеукраїнських науково-методичних заходах;

 контроль роботи постійно діючих форм методичної роботи;

організація районного туру конкурсу-ярмарку педагогічної творчості та забезпечення участі в обласному турі конкурсу-ярмарку ;

розроблення та контроль за   поетапною  реалізацією науково-методичної проблеми району;

організація роботи   науково-методичнї  ради  методкабінету;

організація  районного туру та забезпечення участі переможців  в обласному, всеукраїнському  турах Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;

ведення журналів обліку вхідної / вихідної документації;

          координація  науково-методичної роботи в Дубровицькій загальноосвітній школі  № 2,  навчально-виховному комплексі  «Ліцей – школа»,  Селецькому, Сварицевицькому ( з Озерською, Лісівською, Зеленською філіями) навчально-виховних комплексах

Має звання "Відмінник освіти України", нагороджена нагрудним знаком "Василь Сухомлинський". Ярмошевич Світлана Михайлівна, методист райметодкабінету. 

   Координація роботи районних методичних об’єднань   предметів освітніх галузей «Суспільствознавство» (історія, правознавство, етика, основи християнської етики, людина і суспільство, основи філософії, громадянська освіта), «Мови і літератури» ( предмети : українська  мова та література, іноземні мови);

виконання розпоряджень, інструктивно-методичних листів, наказів  Міністерства освіти і науки, молоді і спорту  України, Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти щодо науково-методичного забезпечення означених предметів;

    вивчення педагогічного досвіду,  проведення заходів щодо  науково-методичної підтримки інноваційної діяльності в означених освітніх галузях;

 організація науково-методичного забезпечення реалізації Державних стандартів загальної середньої освіти в галузях «Мови і літератури», «Суспільствознавство»;

консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічної науки;

 забезпечення видавничої діяльністі , подання матеріалів на сайт методкабінету, управління освіти, молоді та спорту;

підготовка матеріалів на розгляд науково-методичної ради методичного кабінету;

надння методичної  допомоги , проводення діагностичних досліджень, надання експертної оцінки (на вимогу атестаційної комісії ІІ рівня) педагогічної діяльності вчителів означених предметів;

організація районного туру конкурсу-ярмарку педагогічної творчості та забезпечення  участі в обласному турі конкурсу-ярмарку з означених предметів;

організація та облік курсової підготовки педагогічних працівників з означених предметів;

організація районного туру та забезпечення участі переможців  в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;

організація та проведення  науково-практичних конференцій, майстер-класів, виставок, педагогічних читань, фестивалів, методичних панорам, засідань «круглих столів» тощо з учителями означених освітніх галузей;

  організація експериментальної роботи, проведення конкурсів мовно-літературного, історичного, правничого  спрямування , конкурсів з іноземних мов, районного туру учнівських олімпіад з української мови та літератури, іноземних мов, правознавства, історії  та забезпечення  участі учнівських команд в обласному (всеукраїнському) турі олімпіад; організація учнівських турнірів з історії, правознавства;                  

        координація  науково-методичної роботи в Кривицькій загальноосвітній школі  , Мочулищенському, Лютинському, Орв’яницькому навчально-виховних комплексах


 


Янковська Галина Йосипівна, методист райметодкабінету. 

   Організація науково-методичного супроводу впровадження Нової української школи  ( навчання учителів 1 класу за системою тренінгів, учителів, які будуть навчати 1 клас у 2019-2020 навчальному році, консультативна робота, курсова підготовка, розробка модельних програм та планування);

 координація роботи з методичного супроводу планування методичних структур учителів початкових класів, вихователів груп подовженого дня;

 організація та проведення конкурсів інтелектуального та творчого спрямування початкої школи;

виконання розпоряджень, інструктивно-методичних листів, наказів  Міністерства освіти і науки, молоді і спорту  України, Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти щодо науково-методичного забезпечення  предметів початкової ланки, предмета «Інформатики» ( 2,3,4  клас), роботи груп подовженого дня;

вивчення педагогічного досвіду, організація методичного супроводу створення нового освітнього простору початкової ланки ;

консультувуння педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічної науки;

 забезпечення видавничої діяльності, подання матеріалів на сайт методкабінету, управління освіти, молоді та спорту ;

підготовка матеріалів на розгляд науково-методичної ради методичного кабінету;

надння методичної допомоги , проводення діагностичних досліджень, надання експертної оцінки (на вимогу атестаційної комісії ІІ рівня) педагогічної діяльності вчителів початкових класів, вихователів груп подовженого дня;

організація районного туру конкурсу-ярмарку педагогічної творчості та забезпечення  участі в обласному турі конкурсу-ярмарку з означених напрямків;

організація  та облік курсової підготовки педагогічних працівників початкової ланки;

організація районного туру та забезпечення участі переможців  в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;

організація та проведення  науково-практичних конференцій, майстер-класів, виставок, педагогічних читань, фестивалів, методичних панорам, засідань «круглих столів» тощо з учителями початкової ланки;

організація експериментальної роботи за напрямком початкової освіти, конкурсів  у початкових класах  ( Міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, тощо), районного туру учнівської олімпіади «Юне обдарування» та забезпечення участі учнівських команд в обласному турі олімпіади ;

науково-методичний супровід забезпечення реалізації Державних стандартів початкової освіти;

координація  методичної роботи  у Велюнському, Колківському, Заслуцькому  навчально-вихрвних комплексах;

Має звання: "Відмінник освіти України", нагороджена грамотами Міністерства освіти і науки України.
 


Малафей Валерій Васильович, методист райметодкабінету. 
   

Організація  структури, координація науково-методичної роботи з вчителями освітніх галузей «Здоров’я і фізична культура» (фізична культура, основи здоров’я, тренери  дитячо-юнацької спортивної школи, захист Вітчизни), «Технології» (учителі  трудового навчання, креслення, медико-санітарної підготовки);

виконання розпоряджень, інструктивно-методичних листів, наказів  Міністерства освіти і науки, молоді і спорту  України, Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти щодо науково-методичного забезпечення фізичної культури, захисту Вітчизни, трудового навчання, креслення, основ здоров’я , медико-санітарної підготовки;

 вивчення педагогічного досвіду, методичний супровід створення інноваційного освітнього середовища;

            проведення  заходів щодо   науково-методичної підтримки інноваційної діяльності в означених освітніх галузях;

консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, досягнень психолого-педагогічної науки;

 забезпечення видавничої діяльності , подання матеріалів на сайт методкабінету та управління освіти, молоді та спорту;

підготовка  матеріалів на розгляд науково-методичної ради методичного кабінету;

надання методичної допомоги , проведення діагностичних досліджень, надання експертної оцінки (на вимогу атестаційної комісії ІІ рівня) педагогічної діяльності вчителів означених предметів;

організація районного туру конкурсу-ярмарку педагогічної творчості та забезпечення участі в обласному турі конкурсу-ярмарку з означених предметів;

організація  та облік курсової підготовки педагогічних працівників з означених предметів, з цивільного захисту, медичних сестер закладів загальної середньої та дошкільної освіти;

організація районного туру та забезпечення участі переможців  в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;

організація  спільно з дитячою юнацькою спортивною школою спортивно-масових , туристсько-спортивних заходів з учнівською молоддю та працівниками закладів освіти;

         організація  та  проведення районного туру учнівських олімпіад та забезпечення участі учнівських команд в обласному (всеукраїнському) турі олімпіад з трудового навчання;

            організація      науково-методичного забезпечення реалізації Державних стандартів в галузях «Технології»(технічна праця, обслуговуюча праця. креслення), «Здоров’я і фізична культура »(фізична культура, захист Вітчизни);

              консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, організації цивільного захисту в закладах освіти району, досягнень психолого-педагогічної науки;

організація  навчання та атестації вчителів трудового навчання, фізичної культури з охорони праці;

         координація  методичного супроводу цивільного захисту в закладах освіти району, методичної роботи в Осівському, Трипутнянському, Берестівському  навчально-виховних комплексах.
 
Нагороджений грамотами районного відділу освіти, грамотою Дубровицької РДА, грамотою Рівненської обласної ради профспілки працівників освіти і науки
 

 
 Колода Марія Вікторівна, методист райметодкабінету. 

 

Організація зовнішнього незалежного оцінювання, моніторинг якості освіти;

       апробація підручників та навчальної літератури;

       ведення бібліотечних фондів та розподіл підручників, звітності  щодо забезпечення учнів шкільними підручниками;

       методичний супровід упровадження інформаційно-комунікаційних технологій; координація роботи районних методичних об’єднань   предметів освітніх  галузей «Математика» (математика), «Природознавство» (фізика, астрономія) «Технології» ( інформатика, інформаційні технології);

 забезпечення  медіасупроводу проведення науково-методичних заходів всіх освітніх галузей, ведення сайту райметодкабінету;

організація роботи з обдарованою учнівською молоддю (узагальнення результатів конкурсів, олімпіад , організація роботи Малої Академії Наук, ведення заочних учнівських конкурсів );

виконання розпоряджень, інструктивно-методичних листів, наказів  Міністерства освіти і науки, молоді і спорту  України, Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти щодо науково-методичного забезпечення роботи з вчителями означених предметів, Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти щодо науково-методичного забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання;

підготовка  матеріалів на розгляд науково-методичної ради методичного кабінету;

підготовка матеріалів  на сайт методкабінету, управління освіти, молоді та спорту;

організація районного туру конкурсу-ярмарку педагогічної творчості та забезпечення  участі в обласному турі конкурсу-ярмарку з напрямків діяльності;

організація районного туру та забезпечення участі переможців  в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;

організація та проведення  науково-практичних конференцій, майстер-класів, виставок, педагогічних читань, фестивалів, методичних панорам, засідань «круглих столів», тренінгів тощо;

здійснення технологічного  забезпечення проведення науково-методичних заходів в онлайн-режимі;

 навчання працівників методичного кабінету з питань використання компютерних технологій;

проведення системи заходів, спрямованих на підвищення якості освіти, організація роботи єдиних пунктів тестування;

вивчення   і впровадження педагогічного досвіду з означених предметів; організація  курсової підготовки учителів означених предметів ;

організація експериментальної роботи, предметних конкурсів, турнірів та конкурсів з фізики, математики, інформатики, інформаційних технологій, (конкурси «Кенгуру», «Левеня», «Екософт» тощо), районного туру учнівських олімпіад та забезпечення участі учнівських команд в обласному (всеукраїнському) турі олімпіад з математики, фізики, астрономії, інформатики та інформаційних технологій;

            організація науково-методичного забезпечення реалізації Державних стандартів  в галузях «Природознавство» (фізика, астрономія), «Технології» (інформатика, інформаційні технології), «Математика»;

організація навчання та атестації  вчителів фізики, інформатики з охорони праці;

здійснення  навчально-методичне консультування, підготовка методичних рекомендацій на допомогу керівникам шкіл, вчителям з проблем моніторингу якості освіти , зовнішнього незалежного оцінювання, впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;

технічне забезпечення роботи методистів райметодкабінету з порталом «Освіта Рівненщини»;

координація методичної роботи з педпрацівниками у Бережницькому,  Залузькому  навчально-виховних комплексах, Бережківській загальноосвітній школі.


Лосік Тетяна Миколаївна, методист райметодкабінету. 

   Організація структури, координація  науково-методичної роботи  із виховниками закладів освіти району : заступниками директорів з виховної роботи, педагогами-організаторами, класними керівниками, керівниками шкільних музеїв; з учителями освітніх галузей «Природознавство» (біологія, хімія, екологія,природознавство, географія, економіка), «Мистецтво» (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, художня культура, інтегрований курс «Мистецтво»);

виконання розпоряджень, інструктивно-методичних листів, наказів  Міністерства освіти і науки, молоді і спорту  України, Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти щодо науково-методичного забезпечення виховної роботи;

вивчення  педагогічного досвіду, організація методичного супроводу виховної роботи, проводення моніторингу рівня вихованості учнів , створення інноваційного освітнього середовища;

            проводення заходів науково-методичної підтримки інноваційної діяльності в означених освітніх галузях, забезпечення методичного супроводу  наукових пошуків та експериментальної  роботи виховного спрямування;

           консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічної науки;

 забезпечення видавничої діяльності , подання матеріалів на сайт методкабінету та управління освіти, молоді та спорту;

підготовка  матеріалів на розгляд науково-методичної ради методичного кабінету;

надання методичної допомоги , проведення діагностичних досліджень, надання експертної оцінки педагогічної діяльності (на вимогу атестаційної комісії ІІ рівня) виховників , учителів освітніх галузей «Природознавство», «Мистецтво» закладів освіти  району;

організація районного туру конкурсу-ярмарку педагогічної творчості та забезпечення участі в обласному турі конкурсу-ярмарку з означених напрямків;

організація  та облік курсової підготовки педагогічних працівників з виховного напрямку, з означених освітніх галузей;

організація районного туру та забезпечення участі переможців  в обласному турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року»;

організація та проведення  науково-практичних конференцій, майстер-класів, виставок, педагогічних читань, фестивалів, методичних панорам, засідань «круглих столів» тощо з педагогами означених напрямків;   

методичний супровід реалізації обласної, районної Програм національного виховання учнівської молоді до 2020 року;

проведення  районних заходів в системі виховної роботи;

організація предметних турнірів та конкурсів з біології, хімії, природознавства, екології,  географії, економіки, районного туру учнівських олімпіад та забезпечення участі учнівських команд в обласному (всеукраїнському) турі олімпіад з відповідних предметів ;

             науково-методичне забезпечення реалізації Державних стандартів  в галузях «Природознавство» (біологія, хімія, екологія , географія, економіка, геологія);

проводення навчання та атестації  вчителів біології, хімії з охорони праці;

координація  методичної роботи в  Туменському навчально-виховному  комплексі; Дубровицькій № 1 та Крупівській загальноосвітніх школах;

координація  рівня організації методичного супроводу виховної роботи в закладах освіти району.

Вхід на сайт
Пошук
Календар
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Новини

Copyright MyCorp © 2020
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz